Tirna


Cerkev sv. Primoža in Felicijana se prvič omenja leta 1154 kot last krške (današnje celovške) škofije. Tirna je podružnica župnije Sv. gora. Na cerkvenem stolpu so še vidni ostanki gotske ornamentike, glavni oltar z letnico 1886 je leta 1903 prenovil Anton Rovšek. Gradu, ki je bil last sv. Eme Krške, ni več. V Tirni naj bi bilo središče fevdalne posesti Ternberch, s katerim je povezana najstarejša pisna omemba kakšnega dela občine Zagorje. Listina o nakupu Ternbercha, katere izvirnik hranijo v Deželnem arhivu v Gradcu, je bila namreč podpisana leta 1155, potem ko je bil posel sklenjen leto prej. V dokumentu na svetli oslovski koži, pisanem v diplomatski karolinški minuskuli, sta navedeni obe letnici. Posest je od koroškega vojvode Henrika kupila krška škofija.

Ime kraja naj bi torej izhajalo iz besede Ternberch. Cerkev stoji v dolinici, razlog za to pa naj bi bila bližina ribnika, ki je blagodejno vplival na fevdalno gospodo. Sklepa se, da so bile današnje kmetije ustanovljene že takrat, o čemer naj bi pričala nekatera izmed naslednjih hišnih imen, ki so edinstvena na Slovenskem: Molka, Pečar, Končar, Marselj (priimek Šparlek), Roman, Korpar, Boštjan, Cesar, Trznar, Bučar, Resnik, Špan. Pogoji za kmetovanje so na uravnanem območju ugodni. V Tirni ima sedež tudi podjetje, ki se ukvarja z vodovodnimi in ogrevalnimi inštalacijami ter izdelavo z njimi povezanih elementov.

Po 2. svetovni vojni je bila v Tirni zgrajena šola, kjer je nato četrt stoletja potekal osnovnošolski pouk. V kraju sta gasilski dom (gasilsko društvo ustanovljeno 1935) in gasilsko-športni poligon, ki ga je leta 2001 zgradilo Prostovoljno gasilsko društvo Tirna ob sodelovanju vseh krajanov. Namenjen je rekreaciji in usposabljanju gasilcev ter gostovanju zaključenih družb. Gasilci vsako leto od vključno 1999 naprej organizirajo pionirsko društveno tekmovanje za Memorial Francija Bregarja, medtem ko je Športno društvo Tirna z letom 2004, ko je bilo ustanovljeno, pričelo s članskim turnirjem v malem nogometu za Memorial Saša Lovšeta.

Tirna je priljubljen kraj oddiha za številne mestne ljudi. Tu je zraslo več naselij vikend hišic. Marsikatera izmed njih se je spremenila v pravo hišo, kjer lastniki uživajo jesen življenja.


Izdelava strani: Aleš Klopčič   Tekst: Boštjan Grošelj